• biad@biad-s.com
  • 02 931 8116
  • Пон - Пет: 8:30 - 17:30
            Строителна фирма „БИАД-С“ ООД е създадена през 1993 г. За своята близо двадесет годишна дейност, фирмата е построила и извършила строителна дейност на над 380 000 кв.м разгъната застроена площ.
 
             Фирмата разполага с водещи инженери и технически ръководители с дългогодишен опит в строителството на обекти в сферата на жилищното, културно-битовото, инфраструктурното и и индустриалното строителство. Във фирмата работят високо квалифицирани работници от всички строителни специалности. Освен служители с доказан опит, „БИАД-С“ ООД разполага с механизация и възможности да организира и изпълнява възложените й строително – монтажни и ремонтни работи.
 
             В своята дейност фирма „БИАД-С“ ООД е участвала в изграждането на редица строителни обекти, реконструкции и ремонтни работи като изпълнител и е проектирала и изградила като предприемач комплекси от  жилищни и бизнес сгради.
 
            „БИАД-С“ ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя, съгласно закона за Камарата на строителите, за изпълнение на строежи по групи и категории, както следва:
– ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от първа до пета категория;
– ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от първа до четвърта категория;
– ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от първа до трета категория;
– ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда – строежи от първа до трега категория.
 
               Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България, а главният изпълнителен директор е нейн председател.
 
               „БИАД – С“ ООД е сертифицирана по международни признати стандарти. Тук може да видите нашите сертификати.

Декларация за политиката и стратегическите цели на ръководството на БИАД-С ЕООД

Декларация относно безопасност на движение по пътищата на БИАД-С ЕООД

УДОСТОВЕРЕНИЯ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ